17 lat doświadczenia

o nas

Jesteśmy  rodzinnym przedsiębiorstwem łączącym zamiłowanie do badań przyrody, rozwijanie technologii, solidne wykształcenie i profesjonalizm.

Wybrane dane charakteryzują nasze doświadczenie:

  • 450 projektów zrealizowanych dla firm, samorządów i administracji rządowej.
  • 17 lat na rynku.
  • 5. firma w Polsce w kategorii badań przyrodniczych pod względem liczby zrealizowanych projektów.
  • 1. na świecie system do automatycznego rejestrowania kolizji nietoperzy i ptaków ze wskazywaniem lokalizacji zwierząt na gruncie – B-finder (www.b-finder.eu) został opracowany przez EMPEKO i opatentowany na pięciu kontynentach.

oferta

EMPEKO S.A. oferuje usługi w zakresie monitoringu środowiska w oparciu o innowacyjne urządzenia pomiarowe.

EMPEKO S.A. w oparciu o własne prace B+R jest producentem automatycznych optoelektronicznych systemów pomiarowych.

systemy termowizyjne

system HBTM, system B-finder T, usługa bezdotykowego pomiaru temperatury usługa automatycznego pomiaru temperatury

monitoring środowiska

system B-finder, monitoring śmiertelności gatunków, monitoring aktywności gatunków,

granty

Od 2016 roku prowadzimy prace badawczo-rozwojowe i własną produkcję optoelektronicznych systemów pomiarowych z zastosowaniem m.in. termowizji.

Prace B+R nad systemem B-finder uzyskały dofinansowanie zewnętrzne.

EMPEKO S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wytworzenie i przetestowanie prototypu urządzenia do automatycznego monitorowania wpływu elektrowni wiatrowych na nietoperze i ptaki”. Celem projektu jest skonstruowanie prototypu i testowanie innowacyjnej w skali świata technologii do automatycznego monitorowania przypadków kolizji zwierząt latających z elektrowniami wiatrowymi. Wartość projektu wynosi 2 155 370,49 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 1 603 560,58 zł.

EMPEKO S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Prace B+R w zakresie zastosowania technologii sensorów lidarowych w innowacyjnym w skali świata urządzeniu do automatycznego monitorowania wpływu elektrowni wiatrowych na nietoperze i ptaki”. Wartość projektu wynosi  1 555 902,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 878 760,00 zł.

EMPEKO S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Polskie Mosty Technologiczne”. Wartość projektu wynosi 200 000,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 100%.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

EMPEKO S.A.

ul. Mleczowa 3A, 61-680 Poznań

telefon: 730 739 737

ogólny:     biuro@empeko.pl

system B-finder: info@b-finder.eu

mapa

Komunikacja z akcjonariuszami EMPEKO S.A.